• 12903
 • 22899
 • 32900
 • 42901
 • 52902
 • 62904
 • 72905
 • 82906
 • 9Persoonsgegevens

Wonen in Harmelen

Er is een tekort aan woningen in Nederland. Dit geldt ook voor Harmelen. Het is lastig om een (betaalbare) woning te huren of kopen. Ondanks dat de afgelopen jaren een aantal locaties in Harmelen is ontwikkeld tot woongebieden, blijft de vraag groter dan het aanbod. Daarom zijn nieuwe ontwikkelingen nodig die aansluiten bij de vraag vanuit de markt.

In de afgelopen verkiezingstijd is er veel gesproken over waar níet gebouwd moet worden en te weinig over waar wél. Met alleen binnendorps bouwen, redden we het niet. De vraag die nu urgent is waar er aan de randen gebouwd moet worden, en voor wie en in welke vorm. 

Graag zouden we inzicht krijgen in de woonwensen voor Harmelen. In deze korte enquête stellen wij u daarom enkele vragen over:

 • Waar zou u graag willen wonen?
 • Waarom en op welke termijn zou u daar willen wonen?
 • Wat zijn uw wensen voor uw woning en woonomgeving?

Afsluitend willen we kort kennismaken, zodat we weten wie welke wensen heeft en we het mogelijk toekomstig aanbod hierop af kunnen stemmen. Hoe meer u invult, des te beter wij elkaar kunnen helpen. De gezamenlijke partijen zullen de verzamelde woonwensen gebruiken om in gesprek te gaan met de gemeente Woerden en om de ontwikkeling van nieuwe woongebieden in Harmelen goed te laten aansluiten op de werkelijke vraag van u en de vele andere woningzoekenden.

Op welke plek zou u graag willen wonen als deze ontwikkeld zou worden als woongebied?
Let op: selecteer minimaal 1 en maximaal 3 antwoorden
Kunt u dit kort toelichten? (niet verplicht)
In welk gebied zou volgens u absoluut niet gebouwd mogen worden?
Bijvoorbeeld door natuurwaarden of biodiversiteit
Hoe belangrijk vindt u dat één van deze locaties op korte termijn wordt ontwikkeld voor woningbouw?

Wonen in Harmelen

Heeft u binding met Harmelen?
Let op: selecteer minimaal 1 en maximaal 5 antwoorden
Waarom wilt u verhuizen?
Let op: selecteer minimaal 1 en maximaal 9 antwoorden
Wat verandert er in uw huishoudsamenstelling?
Binnen welke termijn zou u eventueel willen verhuizen?

Wonen in Harmelen

Wat wenst u ten aanzien van de woning en woonomgeving?
Let op: selecteer minimaal 1 en maximaal 10 antwoorden
Welke voorzieningen vindt u het meest belangrijk in de directe woonomgeving?
Let op: selecteer minimaal 1 en maximaal 3 antwoorden
Wat voor woning zoekt u?

Wonen in Harmelen

Wonen in Harmelen

Wonen in Harmelen

Wij maken via deze vragen graag kort kennis met u.

Wat is uw huidige woonsituatie? Ik woon in een:
In wat voor soort woning woont u momenteel?
Wat is uw leeftijd?
Wat is uw huishoudenssamenstelling?
Wat is uw postcode?
4 cijfers + 2 letters, voorbeeld 3481 VP
Heeft u nog opmerkingen, suggesties en/of tips? (niet verplicht)

Graag zouden wij u informeren over de uitkomsten van het onderzoek

Als u een mailadres invult zullen wij u informeren over de resultaten van het onderzoek. 

Wat is uw emailadres?

Hartelijk bedankt voor het invullen van de vragen.

Wij zullen uw woonwensen inventariseren en, als u een emailadres heeft ingevuld, u informeren over de uitkomsten.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Team Woonwensonderzoek Harmelen

Hartelijk bedankt voor het invullen van de vragen.

Heeft u belangstelling voor een nieuwbouwwoning in Woonwensonderzoek Harmelen? Meld u dan via onderstaand formulier aan als belangstellende. Na invullen van het formulier, ontvangt u op het door u aangegeven e-mailadres een bevestigingslink en na bevestiging een email met de inloggegevens voor uw persoonlijke account.

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Let op: Caps Lock staat aan.
Voorbeeld: naam@domein.nl

Powered by: